Geluidenatlas


Er bestaat (te) weinig woordenschat om te communiceren over geluid. Daar wil aifoon iets aan doen. Samen met het S.M.A.K., en de blinden/slechtzienden van revalidatiecentrum BuSo Sint-Rafaël en Symfoon hebben we de ambitie opgevat om een ‘Geluidenatlas’ te maken.


Vul onze survey in en bouw mee aan de Geluidenatlas

Onze ‘Geluidenatlas’ wordt een tool om beter te navigeren in de wereld van geluid. En daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Vul onze survey in en help ons om geluiden beter te omschrijven. Hoe meer mensen meedoen, hoe bruikbaarder de atlas wordt om te communiceren over geluid. De resultaten worden in real time verwerkt, dus de Geluidenatlas blijft voortdurend evolueren.

Hoe zou jij onze geluiden in woorden omschrijven? Doe mee via geluidenatlas.org en bekijk de resultaten.

Herbekijk het presentatiemoment van Geluidenatlas in S.M.A.K.

De resultaten van onze survey vormen een online Geluidenatlas. Die werd op 19 juni in première voorgesteld in het S.M.A.K..

Verschillende betrokkenen vertelden over hun ervaring met het project, er was een demonstratie van echolocatie en een bruiteur (klankenmaker voor tv en film) probeerde live een omschrijving in woorden om te zetten in geluid.

Bekijk hier een verslag van het presentatiemoment.


Beluister de Geluidenatlas-podcast

In een wereld waarin het visuele dominant is, vergeten we soms hoe geluid een grote rol speelt in het dagelijkse (samen)leven. In ons onderzoekstraject bevragen we allerlei mensen over geluid en taal.

Hoe komt het dat er zo weinig woordenschat is om écht te communiceren over geluid.? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Dat zijn de centrale vragen waar zes experts zich elk vanuit hun eigen expertise over buigen in de driedelige podcast Geluidenatlas.

aifoon · Geluidenatlas: als geluiden konden spreken...

Interviewer Thomas Smolders gaat in drie korte afleveringen met zes experts in op geluid, zintuiglijkheid en taal vanuit hun persoonlijke kennis en ervaring.

  • Stijn Dickel (artistiek leider aifoon) over de artistieke mogelijkheden van geluid, luisteren en luisterkunst

  • Ria Decoopman (bestuurder Symfoon) over het belang van geluid voor slechtzienden en hoe ziende mensen "blind" zijn in het luisteren

  • Philippe Van Cauteren (artistiek leider S.M.A.K.) over hoe het een kunst is om precies te observeren en woorden te vinden om over kunst te praten

  • Frederik Van de Moortel (muzikant / sounddesigner) over hoe geluid extra betekenis geeft aan beeld en film

  • Kurt Feyaerts (prof. Taalkunde KU Leuven) over de mogelijkheden van taal en klanksymboliek

  • Sepideh Sedaghatnia (sommelier) over het koppelen van woorden aan zintuiglijke ervaringen zoals smaak, geur, geluid


Met een groep aan de slag? Download de educatieve fiche van Geluidenatlas

Als we een taal rond geluid willen cultiveren, dan moeten we het gesprek aangaan met heel veel mensen … Pas wanneer massa’s mensen het eens geraken over een bepaalde taal, kan er ook een cultuur rond ontstaan.

Geluidenatlas is een platform dat dit gesprek wil opstarten en woorden wil zoeken die geluid ‘het best’ omschrijven. Als je wil meewerken, dan kan je naar geluidenatlas.org gaan om de survey in te vullen. Maar als je graag wat dieper wil uitpluizen hoe je zoiets met een groep mensen kan aanpakken, dan stellen we hieronder een educatief stappenplan voor.Voortraject: workshops met blinden en slechtzienden

Tijdens de workshops Geluidenatlas omschrijven blinden en slechtzienden geluiden.

In het eerdere project Zoom ging aifoon met een groep van de blindenschool Sint-Rafaël dieper in op fascinerende geluiden uit het dagelijkse leven.

Sommige deelnemers deden aan echolocatie, een techniek waarbij je met je tong klikt en luistert naar de echo om je te kunnen oriënteren. Zij gaven toen aan dat het jargon om over geluiden te praten veel te beperkt is en begonnen met het verzamelen van woorden die geluiden kunnen omschrijven.

Die eerste aanzet zorgde voor goesting en inspiratie om te werken aan een uitgebreide geluidenatlas, een tool die zowel blinden als zienden kunnen gebruiken om hun geluidservaringen onder woorden te brengen.