Over aifoon

aifoon is een kunstorganisatie die het luisteren in beweging brengt

Als Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen, dan leren wij met aifoon ons volk luisteren. Want het geluid heeft ook wat te zeggen, vinden wij. Omdat het mooi is, rijk en gelaagd. En omdat onze oren ons andere dingen leren dan onze ogen. Ze ervaren dezelfde werkelijkheid, zeker, maar destilleren er niet dezelfde stukjes waarheid uit.

Luisteren als beleving

Bij ons draait het niet rond muziek of stem; onze focus ligt op geluiden, luisteren en vooral op luisterbeleving.

Die beleving wordt mee bepaald door allerlei factoren waar we ons niet altijd bewust van zijn: ruimte, beweging, het lichaam, context, cultuur, persoonlijke herinneringen, je gemoedstoestand, … Wist je bijvoorbeeld dat je anders luistert als je verliefd bent? Of als je honger hebt?

In onze werking vertrekken we van vragen als:

  • Wat doet een geluid met je? Hoe zet geluid je verbeelding aan het werk?
  • Luister je eigenlijk enkel met je oren?
  • Wat gaat vooraf aan een geluid en wat zindert nog na?
  • Hoe ervaar je stilte? Bestaat stilte eigenlijk wel?
  • Hoe beïnvloeden ruimte, beweging en akoestiek je luisterervaring?
  • Welke rol spelen geluiden in je leefomgeving?
  • …?

Een inkijk in ons artistiek universum

Deze twee publicaties geven inkijk in onze missie, visie, bestaande projecten en plannen voor de toekomst.

Sluit je ogen, spits je oren

We leven in een maatschappij waarin beelden en visuele prikkels dominant zijn. aifoon wil mensen stimuleren om hun oren te spitsen en hun omgeving niet alleen met hun ogen maar ook al luisterend af te tasten.

Walk so silently that the bottoms of your feet become ears.
(Pauline Oliveros)

Tijdens onze creatieve projecten ontdekken deelnemers het kader van waaruit ze zelf luisteren, maar ook hoe anderen luisteren. We laten hen zo op een open en avontuurlijke manier het luisteren herontdekken.

Door klanken in onze producties erg lichamelijk, tactiel en ruimtelijk te maken, openen we een deurtje in je hoofd dat nooit meer dicht kan. Een deurtje naar geluid en alles wat een mens, of zelfs een hele mensheid, ermee kan. En dat is veel: van simpelweg meer horen tot een wereld bouwen die rekening houdt met hoe al die trillingen ons als mens bewegen.

Waarom ‘aifoon’?

‘ai’ is het Japanse woord voor “liefde” en “harmonie”,
‘foon’ komt van het Oud-Griekse woord voor “geluid”.

Vanuit onze liefde voor geluid, luisteren en kunst is het de missie van aifoon om via creaties, kennisdeling en onderzoek de mens, de samenleving én de kunsten artistieke mogelijkheden te bieden om hun luisteren actiever, opener en creatiever te maken. We willen impact creëren die mensen doet stilstaan bij de waarde van geluid, de kwaliteit van hun luisteren en de auditieve omgeving waar ze deel van uitmaken.

Voor aifoon is het luisteren een kritisch en co-creatief middel om tot een artistieke, sociale en culturele dialoog te komen.

De artistieke werking van aifoon draait rond drie participatieve pijlers:

  • het (samen) luisteren = co-listening
  • de creatieve mogelijkheden van luisteren en geluid = co-creatie
  • het artistiek vormgeven van onze leef- en luisteromgevingen = co-designing

De kennis die we in ons werk opdoen delen we via onze kennisbank en ons netwerk.

artistiek leider Stijn Dickel (c) Tine Declerck

"Onbewust komt er heel veel geluid op ons af, en dat heeft z’n effect op ons. Maar bewust kan je daar ook heel creatief en avontuurlijk mee zijn: je kan dat luisteren uitdagen en ermee experimenteren." Lees meer

Ons collaboratorium

We voeren een langdurig, onophoudelijk onderzoek naar geluid in al zijn vormen en golven. We peilen naar de poëzie van klanken die haast niemand opmerkt en gaan samen met ons publiek aan de slag met onze ontdekkingen. Noem ons kunstenaars met de houding van een wetenschapper: altijd vertrekkende vanuit een vraag, zonder te weten waar het antwoord heen leidt.

aifoon onderzoekt de beweging, de dimensies en de reikwijdte van het luisteren op allerlei manieren: van korte smaakmakers tot diepgaande projecten en langdurige trajecten, op podia en in musea, in scholen en studio’s, in de stad en op “den buiten”, met specialisten maar vooral met het brede publiek.

We vangen geluiden en gebruiken ze als grondstof voor artistieke producties en participatieve projecten zoals audiowandelingen, luistermassages en geluidscomposities. Maar even goed geven we vormingen of gaan we residenties aan …

We zijn nooit klaar, blijven voortbouwen op wat elke uiting ons leert. Een methode die we ontwikkelen voor een workshop, wordt zo verder uitgediept in een voorstelling en vormt later de basis voor een debat over hoe geluid onze stad mee vorm geeft.

aifoon is ook zelf voortdurend in beweging: als een nomadische kunstenorganisatie zien we de wereld als ons werkveld. Co-creatie staat daarbij centraal: met verschillende partnerorganisaties, kunstenaars en het brede publiek, maar evengoed met spelers uit de jeugd-, onderwijs-, zorg-, architectuur-, leefmilieu- en stedenbouwsectoren.

Zo bouwen we samen aan een rijkere luistercultuur, en een artistiek en maatschappelijk discours ontwikkelen op vlak van luisteren, stilte en akoestiek.

Contact

Dok-Noord 4F/204
9000 Gent
+32 494 544 391
info@aifoon.org

Wie is wie? Op bezoek komen? Ons logo downloaden?
Alle info vind je hier.