Artistieke ateliers


aifoon biedt zowel binnen als buiten het onderwijs artistieke ateliers aan.
aifoon werkt bewust niet met eenmalige korte workshops omdat die het demonstratieve onvoldoende overstijgen. We gaan liever langdurige participatieve trajecten op maat aan: we nemen mensen mee voor een langere termijn en laten hen groeien op eigen tempo, omdat we mikken op een verdiepend en blijvend effect. We zorgen er dan ook voor dat de deelnemer nadien zelf verder aan de slag kan of we voorzien nazorgdagen.

S.P.A.C.E., een internationale vorming voor sociale agogen aan de Hogeschool VIVES (Kortijk).

S.P.A.C.E. biedt de studenten een artistiek laboratorium waarin ze de kans krijgen om te experimenteren met verschillende muzes. Ze ontmoeten zichzelf en elkaar op een artistieke manier. De labo’s hebben een vrij en open klimaat waarbij het groeien, worstelen, vallen én weer opstaan wordt aangemoedigd. De interculturele samenstelling van de groep zorgt ervoor dat er ook over en buiten de gangbare en vertrouwde referentiekaders gereflecteerd wordt. Het groeiproces hierin wordt door de student via een portfolio gedocumenteerd.

Reacties van enkele S.P.A.C.E.-studenten:

  • "I never worked with sounds like we did with aifoon. I learned to listen in a different way."
  • "It opened my eyes on what is possible with sound. It also made me realize that sound is do diverse and is capable of supporting just about everything in life."
  • "It was very nice that the teachers in the class were really active, motivating and had prepared a lot of different things."

naar boven

Een soundscape voor de bibliotheek

In Audiotopia maakten de leerlingen van de muziekschool in Aalst een audiohacking voor de bibliotheek. Ze kaapten de publieke ruimte met zelf opgenomen geluid. Via hun uitgedokterde geluidencompositie injecteerden de jongeren een nieuwe sonore laag op een plek waar geluid taboe is.

Dit project werd ondersteund door Cultuurkuur. Lees hier wat de leerkracht van het project vond.

naar boven

Natuurgeluiden in de stad

Met de leerlingen van de middelbare Steinerschool in Aalst resideerden we een week in de natuur. Zo leerden we de natuurgeluiden beter kennen. De leerlingen maakten veel opnames om met deze natuurgeluiden een ware geluidsrevolutie te ontketenen in de stad.

naar boven

De artistieke kracht van geluid

In de audiovisuele richtingen in het deeltijds kunstonderwijs krijgt beeldende kunst vaak de overhand. Om tegemoet te komen aan het feit dat het auditieve aspect soms onderbelicht blijft, biedt aifoon workshops aan om de studenten op een participatieve manier te laten proeven van de artistieke mogelijkheden van geluid, stilte en luisteren.

Zo geeft aifoon bijvoorbeeld een reeks van workshops aan de studenten van CADIX in Antwerpen.

Soundwalk met leerlingen van Cadix

naar boven

Interesse in een artistieke ateliers van aifoon op jouw school? Contacteer info@aifoon.org.