The City Rings

The City Rings is een internationaal project waarbij kinderen geprikkeld worden om via geluid ervaringen uit te wisselen over de plek waar ze wonen.

In 2022 werkten we voor The City Rings samen met de Canadese geluidskunstorganisatie Audiotopie en McGill University (Ville Sonore). Kinderen uit Gent namen geluiden op in hun school en buurt om die naar kinderen in Montréal te sturen en omgekeerd. Die opnames werden ter plekke in de nieuwe omgeving opnieuw afgespeeld en opgenomen (= 're-recorden') om die nieuwe opnames vervolgens weer terug te sturen.

In schooljaar 22-23 wisselden kinderen uit de Gentse basisschool De Triangel geluiden uit met kinderen uit de school SKSN in de buurt van Jodhpur, een grote stad in het noordwesten van India.

ism Maghenta, Basisschool De Triangel (Gent) en Indiability Foundation (Jodhpur) met Lisa Derudder, Ayla Joncheere, en Sneh Gupta

Kinderen uit België en India wisselen geluidsopnames van de stad uit met elkaar. Aan beide kanten liepen ze over van vragen en verwondering. Luisteren is meer dan geluid en vibraties, luisteren is contact!

Wat hoor je?

De kinderen uit Gent en India maken in de loop van het schooljaar geluidsopnames rond bepaalde thema's, zoals sport, verkeer, feesten en beroepen. Beluister in de filmpjes hieronder enkele geluiden. Welk beroep hoor je? Je ontdekt het na het geluidsfragment.

Waarom The City Rings?

De fysieke en ruimtelijke aanpak van geluid laat de kinderen op een intuïtieve manier nadenken over vragen als: hoe verhouden we ons tot geluid? Hoe identificeren we onze omgeving door middel van geluid? Hoe kunnen we auditief samenleven? Hoe willen we de stad auditief vormgeven?

Voorgeschiedenis

The City Rings ontstond in 2010. Tijdens workshops - die simultaan verliepen in verschillenden landen in Europa - kwamen kinderen in contact met creatieve manieren van luisteren, opnemen, monteren en componeren met geluid. Ze namen geluiden op in hun school en in hun buurt. Met hun opnames maakten ze hun eigen audiocomposities, die ze vervolgens uitwisselden met kinderen uit andere scholen. Die composities die van het ene land naar het andere werden gestuurd, noemden we 'sonic postcards'.

The City Rings was toen een internationaal geluidseducatief project opgestart door aifoon, MTG/Sons de Barcelona en Sound&Music in het kader van Sounds of Europe. In 2022 kreeg The City Rings een nieuwe invulling ism Audiotopie en McGill University (Montréal).

Beluister enkele composities

Hieronder kan je enkele composities beluisteren die schoolkinderen uit heel Europa maakten tijdens de eerste editie van The City Rings.

aifoon · The city rings