Stad Salong

Om met onze luisterkunst op een zorgvuldige manier impact te genereren binnen de context van stadsvernieuwing en -ontwikkeling willen we ons twee keer per jaar laten bijstaan door experten in de denktank Stad Salong. Denk aan stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers, professoren ...

Tijdens deze Salong-momenten reflecteren we over de klinkende stad, urban sound planning, auditief samenleven en mogelijke aifoon-projecten daarover, maar we gaan ook luisteren naar welke tendensen, initiatieven en onderzoeken er gaande zijn in het veld van stedelijkheid en samenleven. Door deze mix van mensen en hun expertise samen te brengen, hopen we dat onze artistieke inhoud strategisch kan evolueren.